Arctic Bromine starter Kit

Arctic Bromine starter Kit

Broma ūdens lietotāju komplekts.

54.00

Category:

Iepakojums satur visu, kas nepieciešams tīra ūdens nodrošināšanai: testus tīra ūdens mērīšanai, Arctic Adjust Down un Arctic Adjust Up 500 g ūdes pH līmeņa maiņai, 500 ml broma granulu un 500 ml Arctic Foam Dissolver ūdens attīrīšanai no putām.